Solicita informatii legate de datele cu caracter personal
*Obtinerea consimtamantului: Va rugam sa cititi Politica de confidentialitate si de prelucrare a datelor cu caracter personal, astfel incat sa fiti pe deplin informati si constienti despre modurile si scopurile pentru care procesam datele Dvs. cu caracter personal, inclusiv in scop de marketing. Daca ne permiteti, vom folosi datele Dvs. de identitate, de contact, de profil si publicitare, pentru a ne forma o opinie asupra a ceea ce credem ca poate va doriti sau aveti nevoie, sau ceea ce poate fi de interes pentru Dvs. Acesta este modul in care vom decide ce produse, servicii si oferte pot fi relevante pentru Dvs. In acest sens va vom informa ocazional sau regulat, cu privire la serviciile noastre, de regula prin intermediul email-ului. De altfel, datele Dvs. prezentate mai sus, vor putea fi utilizate pentru a fi contactat de un reprezentant Audatex. In consecinta va rugam sa optati pentru una dintre variantele de mai jos:


Prin trimiterea si completarea acestui formular va dati acordul explicit pentru folosirea datelor cu caracter personal in vederea contactarii de catre un reprezentant Audatex!
Audatex Services S.R.L.

Adresa:  Audatex Services S.R.L. str. Ermil Pangratti, nr. 30A, etajul 1, zip postal: 011884, sect 1, Bucuresti

Telefon: (+4)0213186525 / 26 / 27 /28

Manager confidentialitate: dpc.ro@audatex.com

Program:  Luni - Vineri 09.00 - 18.00

In urma completarii acestui formular, veti fi contactat de un reprezentant Audatex Services S.R.L. in aproximativ 24h.